OBLJETNICA VUKOVAR

Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije- podružnica Zaprešić poklonili se žrtvama Vukovara i zapalili svijeće.Posjetili su simbol Vukovara vodotoranj, Memorijalno groblje,Trpinjsku cestu i vojarnu gdje je u avionu Antonov doživljena simulaciju dostave pomoći gradu iz zraka.