FORMIRANJE ODBORA ZA HRVATSKE BRANITELJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Održana je konstituirajuća sjednica novoga saziva Odbora za hrvatske branitelje Zagrebačke županije. Predsjednik Odbora je zamjenik župana Ervin Kolarec.Članovi Odbora su:Ksenija Čuljak, Željko Cesarec, Vesna Mihaljević, Stjepan Gudec, Ivan Janković, Zvonko Marić, Tihomir Trešćec, Miljenko Komes, Rudolf Jedvaj, Stjepan Kovačević, Nikola Tominac, Željko Brezovečki, Ivan Batušić i Dražen Brezec.Odbor za hrvatske branitelje stalno je, radno tijelo župana. Zadaće Odbora su raspravljati i obrađivati pitanja vezana uz prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, predlagati županu rješenja kojima će se unaprijediti skrb o braniteljima, surađivati s udrugama proizašlima iz Domovinskoga rata. Odbor je nositelj organizacije obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije.

[/row]